orchids in Tasmania

Caladenia alata

Fairy Caladenia
Photographed: late November, 2016

Location: South Coast Track, Cockle Creek

Caladenia alata - Fairy Caladenia Tasmania
Caladenia alata - Fairy Caladenia
Caladenia alata - Fairy Caladenia